Natuurgebieden in de buurt

Arboretum Kalmthout

Arboretum Kalmthout is een unieke tuin met wereldfaam. Dit provinciaal domein herbergt duizenden zeldzame bomen, struiken, vaste planten en bodembedekkers. Het hele jaar door tref je hier bloeiende planten aan (denk maar aan de Hamamelis in de winter). Arboretum Kalmthout organiseert ook tentoonstellingen, workshops en cursussen. Het is ook gezellig vertoeven in de groene winkel en de cafetaria.

De Moeren

De Moeren is een oud landgoed met bos, weiland, akkers, vennetjes, poelen en een landhuis. Tussen de bospercelen liggen weilanden en akkers die Natuurmonumenten beheert. Hier worden geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruikt. Er groeien akkerkruiden als leeuwenklauw, klaproos en korenbloem. Op de bloemrijke graslanden bloeien echte koekoeksbloem en duizendguldenkruid. In de oude, hoge bomen langs het bouwland broedt de wielewaal. In het bos broeden zangvogels als fitis en tjiftjaf en in de houtwallen schuilen haas, ree en fazant.

De Zoom

Grenspark ‘De Zoom – Kalmthoutse Heide’ is een grensoverschrijdend natuurgebied dat verschillende biotopen (heide,vennen, stuifduinen, weilanden, bossen) herbergt.
De volledige oppervlakte van het gebied bedraagt 3750 ha. Vooral de ecologische en cultuurhistorische waarden maken het gebied uniek en de moeite waard om te behouden.

 

De Kalmthoutse Heide

Dit uitgestrekte heidegebied is de grote trots van Kalmthout. Het natuurreservaat maakt deel uit van een aaneengesloten natuurgebied dat zich aan beide zijden van de Belgisch-Nederlandse grens uitstrekt en een oppervlakte beslaat van ongeveer 3750 ha, het Grenspark ‘De Zoom-Kalmthoutse Heide’. Vooral de ecologische en cultuurhistorische waarden maken het gebied uniek en de moeite waard om te behouden. De Withoefse Heide behoort ook tot dit reservaat, maar ligt door de omringende bebouwing en de drukke verkeersweg Putsesteenweg wat geïsoleerd van de rest van het gebied.

Militair domein Klein Schietveld

Het militair domein Klein Schietveld (Kalmthout-Brasschaat) vormt samen met het Groot Schietveld (Brecht) een rustig terrein van 900 ha met dennenbossen, eikenberkbossen, weilanden, vennen en heide. De afdeling Bos en Groen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap staat in voor het beheer van fauna en flora. In het toegankelijke gebied kunnen wandelaars een wandelpad met rode pijltjes volgen. Het pad is 12km lang en doet de mooiste plekjes van het domein aan. Het is niet geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. In ruil voor een jaarlijkse bijdrage aan de militaire overheid mogen ook de ruiterpaden betreden worden.Klein Schietveld

Natuurreservaat De Maatjes

De Maatjes is een uniek natuurreservaat met rietvelden, broekbosjes en natte weilanden. Het rietland De Maatjes ligt voornamelijk op Nederlands grondgebied. Zeldzame riet- en weidevogels hebben er hun broedplaats. Bij de dienst voor toerisme kan je een infomap over de wandelingen in De Maatjes verkrijgen. De Maatjes worden beheerd door Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap.

Het natuurreservaat De Maatjes is gelegen in het noordoosten van Kalmthout, in het gehucht Nieuwmoer.

Oude Buisse Heide

Landgoed Oude Buisse Heide is verbonden met een historisch jaar en illustere bewoners. In 1945 schonk schrijfster en politica Henriëtte Roland Holst (1869-1952) dit bijzondere natuurgebied aan Natuurmonumenten. De eigenaresse bracht hier met haar man, beeldend kunstenaar Rik Roland Holst, vele zomers door in de Angora Hoeve. In de Herenkamer van de naastgelegen boerderij ontvingen ze beroemdheden als architect Hendrik Berlage, schilder Charley Toorop en dichter Herman Gorter. De Oude Buisse Heide is voor het echtpaar Roland Holst een bron van inspiratie geweest.

Pannenhoef

Natuurgebeid Pannenhoef bestaat uit een afwisselend landschap met cultuurhistorische sporen en belangrijke natuurwaarden. Het cultuurhistorisch landhuis Arendberg, het kleine bakkershuisje en de typische Brabantse werkschuren zijn sporen van het ingrijpen van de mens.

De belangrijke natuurwaarden worden bepaald door het moerasgebied de Lokker. Het beekje de Bijloop stroomt weer in zijn oude bedding en door het Lokker. Het voormalige productiebos herstelt zich tot een gemengd grove dennen- en loofbos. De 11 vennen zijn weer terug in het gebied en zitten vol met nieuw leven. Dit allemaal dankzij de inspanning van Brabants Landschap.

Rucphense Heide

In het bos zijn veel paden en wegen afgesloten voor verkeer, zodat u er nog heerlijk kunt genieten van de rust en natuur. Aan de rand van de bossen zijn voldoende parkeergelegenheden, waar u de auto kunt achterlaten.
Het noordelijk deel van het bosgebied is vrij toegankelijk. Het middendeel is beperkt toegankelijk, omdat hier militair oefenterrein is gelegen. Het zuidelijk deel van het bosgebied is in particuliere handen en niet vrij toegankelijk.